Print this page

Профил на купувача

Обществени поръчки

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ИНСТИТУТА ПО МЕХАНИКА ПРИ БАН

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на самолетни билети и багаж, резервации за настаняване в хотел и застраховки на служителите на Института по механика при БАН за служебни пътувания в страната и чужбина, както и за страните в които има въведен визов режим”

 1. Документация
 2. СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол
 3. СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол - част 2
 4. Обявление
 5. Решение
 6. Разяснение по чл. 33, ал.2 от ЗОП
 7. ПРОТОКОЛ No 1

 

Завършени процедури

ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна, периферна техника и РС компоненти и аксесоари"

 1. Публична покана
 2. Техническо задание
 3. Документи
 4. Протокол от заседание на комисията
 5. Договор
 6. Договор

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на самолетни билети и билети за сухоземен транспорт, резервация за настаняване в хотел и застраховки на служителите на Института по механика – БАН при служебните им пътувания в страната и чужбина"

 1. Публична покана
 2. Техническо задание
 3. Протокол от заседание на комисията
 4. Договор за услуга

 


Последна промяна:18-05-2017