Print this page

Профил на купувача

Обществени поръчки

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ИНСТИТУТА ПО МЕХАНИКА ПРИ БАН

 

Завършени процедури

ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна, периферна техника и РС компоненти и аксесоари"

  1. Публична покана
  2. Техническо задание
  3. Документи
  4. Протокол от заседание на комисията
  5. Договор
  6. Договор

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на самолетни билети и билети за сухоземен транспорт, резервация за настаняване в хотел и застраховки на служителите на Института по механика – БАН при служебните им пътувания в страната и чужбина"

  1. Публична покана
  2. Техническо задание
  3. Протокол от заседание на комисията
  4. Договор за услуга

 


Последна промяна:18-03-2017