Print this page

Поля Ангелова

 


Име: Поля Ангелова Ангелова

 

Заемана длъжност: Асистент, д-р

Направление: Механика на флуидите

 

Отворена лаборатория по експериментална микро и наномеханика (ОЛЕМ)

Стая №: 425

Тел: (02) 979 6481

E-mail: p.angelova@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Магистър, “Индустриално инженерство”, Технически Университет - София, 2010 г.

Области на професионален интерес (ключови думи):

Полимерни нанокомпозити; Реология, Термични свойства - DSC, TGA; Динамичен механичен термичен анализ (DMTA); Електрични и диеектрични свойства; Топлопрпвпдност; 3D печат.

 

 

 

 


Допълнителна инфомация

 

Избрани публикации:

Проекти:

 

  • H2020-MSCA-RISE-Graphene 3D - Multifunctional graphene-based nanocomposites with robust electromagnetic and thermal properties for 3d-printing application – 2017-2020

  • H2020-FET-Graphene Flagship, Core 1 and Core 2, 2016-2020

 

Членство в научни организации:

Награди:

Лична страница:

 

 

 

 

 


Последна промяна:15-02-2020