Print this page

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ

- Химическа лаборатория

- Лаборатория Реология

- Лаборатория Преработване на полимери

- Лаборатория Термични изпитвания:

  • - Диференциална сканираща калориметрия
  • - Диференциален термичен анализ и Термогравиметричен анализ
  • - Термомеханични изпитвания

- Оптична микроскопия

- Лаборатория за механични изпитвания и дълготрайност на материалите

- Лаборатория за изпитване на силикатни и полимерни конструкционни композити:

  • - Изготвяне на пробни тела от силикатни и полимерни материали
  • - Физични свойства на материалите
  • - Механични изпитвания на материалите
  • - Високотемпературни изпитвания


Последна промяна:20-05-2014