Print this page

Обяви

за набиране на асоциирани партньори в проект

Център за Компетентност

по тематичната област „Мехатроника и Чисти технологии“

на консорциум с координатор Института по Механика- БАН

за наградата „НАЙ – ДОБЪР МЛАД МЕХАНИК” на Националния комитет по ТПМ ( учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов)
Срок за подаване на оферти - 30.06.2016
Application deadline: 10/01/2016

Последна промяна:11-05-2016