Print this page

Начало - за Института

 

 

 

ТЪЖНА ВЕСТ


На 11.11. 2020 год. почина


Професор КИРИЛ АРНАУДОВ


Той бе един от стожерите на българската инженерна и научно-техническа мисъл. Целият творчески път на проф. Арнаудов минава под мотото „от практиката за практиката”. Той неотклонно следва и пропагандира максимата, че науката трябва да обслужва практиката. Ползва се с изключително голям международен авторитет и е признат за един от водещите учени в областта на планетните зъбни предавки в света. Надарен с енергия, буден ум и изключително творческо дълголетие, професор Арнаудов е връх и ‘визитната картичка’ на най-добрите постижения на родното машиностроене – „патриарх на българската наука в областта на зъбните зацепвания”, както уважително го наричат нашите колеги в чужбина.

От ръководството на Института по Механика

Опелото ще се състои на 14.11.2020 год. събота в църквата Света София от 12:00 часа.
 


 

 

 

 

 

...ФИЗИКО-ХИМИЧНА МЕХАНИКА...
...МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ЧИСЛЕНИ СИМУЛАЦИИ...
...РОБОТИКА...
..МЕХАНИКА НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ СРЕДИ..
...БИОМЕХАНИКА...
...МИКРО И НАНО МЕХАНИКА...
  • ...ФИЗИКО-ХИМИЧНА МЕХАНИКА...
  • ...МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ЧИСЛЕНИ СИМУЛАЦИИ...
  • ...РОБОТИКА...
  • ..МЕХАНИКА НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ СРЕДИ..
  • ...БИОМЕХАНИКА...
  • ...МИКРО И НАНО МЕХАНИКА...

Институтът по механика (ИМех) е водещ научен център с дългогодишни традиции във фундаменталните и приложни научни изследвания в областта на механиката, роботиката, мехатрониката, биомеханиката и сродни области. Той участва в подготовката на докторанти и висококвалифицирани специалисти, осъществява експертна и иновационна дейност и пряко прилага научни резултати в практиката. Основни приоритети на ИМех са развитието на тематиката на института в съответствие със световните тенденции в механиката; осъществяването на активно международно научно сътрудничество и приобщаването към тенденциите и насоките на Европейския съюз за развитие на науката.

Брошура ИМех

35 години Институт по механика


Последна промяна:12-11-2020