Print this page

Комисия по етика

Комисия по академична етика към ИМех


Председател

доц. д-р Светослав Николов (имейл: sv.nikolov@imbm.bas.bg)

Зам.-председател

доц. д-р Нина Пешева (имейл: nina@imbm.bas.bg)

Секретар

ас. Михаела Калайджиева (имейл: michaela@imbm.bas.bg)

Членове

доц. д-р Галина Цветкова (имейл: gtzvet@imbm.bas.bg)

доц. д-р Р. Кръстев (имейл: r_krastev@imbm.bas.bg)

гл. ас. д-р Събина Чернева (имейл: sabina@imbm.bas.bg)

ас. Васил Френкев (имейл: vasil@imbm.bas.bg


Последна промяна:11-05-2016