Print this page

Научен съвет

Научен съвет - декемри 2014

 


Председател: Проф. д-р Емил Маноах

e.manoach@imbm.bas.bg

Зам. председатели:

Проф. дн Даниел Данчев

Проф. д-р Дора Карагьозова

 

daniel@imbm.bas.bg

d.karagiozova@imbm.bas.bg

Секретар: Доц. д-р Петър Джонджоров

padjon@imbm.bas.bg

 

Членове:


Проф. дн Васил Кавърджиков

kavarj@imbm.bas.bg

Проф. дн Николай Витанов

vitanov @imbm.bas.bg

Проф. дн Валентин Абаджиев

abadjiev @imbm.bas.bg

Проф. дн Стефан Стефанов

stefanov@imbm.bas.bg

Проф. д-р Костадин Костадинов

kostadinov@imbm.bas.bg

Доц. д-р Васил Василев

vasilvas@imbm.bas.bg

Доц. д-р Детелина Игнатова

ignatova@imbm.bas.bg

Доц. д-р Людмила Парашкевова

lusy@imbm.bas.bg

Доц. д-р Камен Делчев

kamen@imbm.bas.bg

Доц. д-р Десислава Пашкулева

dessip@imbm.bas.bg

Доц. д-р Нина Пешева

nina@imbm.bas.bg

Доц. д-р Петко Кирязов

kiriazov@imbm.bas.bg

Доц. д-р Роберт Казанджиев

robert@imbm.bas.bgПоследна промяна:16-12-2014